Om klättring

Du får en rad fördelar som är unika för klättrande arborister

 • En snabb uppstart oberoende av trädens storlek och läge – utan kran eller lift.
 • Minimal miljöpåverkan.
 • Alla ingrepp görs med närhet och precision. Och stor respekt för trädens livsvillkor.
 • Beskärning och nedtagning även i känsliga miljöer och trånga lägen.

Klättringen är en viktig kompetens i sig. Den kräver givetvis vissa fysiska förutsättningar, men också en gedigen kunskap om hur man tar sig fram i kronorna utan att skada trädet eller sig själv. För att hålla kompetensen uppe tävlar vi ibland i trädklättring – och har två SM på meritlistan.

Vi sätter säkerheten högt och är helförsäkrade.

 • Trädbeskärning
 • Trädfällning
 • Trädvårdsplan
 • Nedtagning bit för bit
 • Kronstabilisering
 • Naturvård
 • Nedtagning av katt i träd