Trädvård

Rådgivning & planering – skapa trädvårdsplan

Har du många träd att vårda är det lönsamt att se över beståndet:
– Besiktiga träd som är skadade, riskabla eller som kräver speciell omvårdnad samt att upprätta en plan för effektivt trädvårdsarbete på tider som passar både träd och människor.

Beskärning

Beskärning eller kronreducering har ofta praktiska skäl. Trädet kan ha för litet livsrum. Och kanske hotar andra värdefulla träd eller närliggande byggnader, eller utgör en säkerhetsrisk.

Det gäller också att ge kronan en vacker form. Att varsamt bevara trädets karaktär. Att släppa in ljus på ett sätt som gynnar både träd och omgivning.

Gamla träd, rötangripna träd och träd med struktursvagheter kan oftast räddas med beskärning. Vikt- och vindfångsminskning kan betydligt minska risken för att träd och gren faller. Den typen av beskärning anpassas till omfattningen av skadan och risken.

Avancerad nedtagning

Vi vårdar hellre än tar ned, men ibland är nedtagning nödvändig. Då kan vi ta ned träd i känsliga miljöer eller ”omöjliga” lägen; både varsamt och effektivt, uppifrån och ned.

Vi ombesörjer efter arbeten som röjning och bortforsling med anpassade maskiner, små som stora beroende på behovet och möjligheter. För borttagning av stubbar kan vi rekommendera våra duktiga samarbetspartner.

  • Trädbeskärning
  • Trädfällning
  • Trädvårdsplan
  • Nedtagning bit för bit
  • Kronstabilisering
  • Naturvård
  • Nedtagning av katt i träd