Om träd

Arbor är latin och betyder träd

Träd lever. De är olika. De har olika karaktär. De kan bli mycket gamla, vackra och värda att vårda.

Träd är mer än en planta, de är en del av ekosystemet. Ett träd kan försörja och samleva med flera hundratals andra arter som svamp, tickor, lavar, alger, mossor, insekter, fåglar, däggdjur. Detta gäller inte minst stora, gamla och ihåliga träd. Därför är det extra viktigt att ta hand om dem för att de skall finnas kvar så länge som möjligt.

För att vårda träd måste man kunna deras biologi och livsvillkor. Lever man sedan en stor del av sitt yrkesliv i deras kronor så får man en närhet till trädet som känns i både muskler och hjärta.

Då är man arborist.

  • Trädbeskärning
  • Trädfällning
  • Trädvårdsplan
  • Nedtagning bit för bit
  • Kronstabilisering
  • Naturvård
  • Nedtagning av katt i träd