Referenser

Inget träd är för stort – och ingen kund är för liten. Våra större kunder har i regel också stora träd. Hit hör bl a kommunala parkförvaltningar, kyrkogårdsförvaltningar, fastighetsbolag och olika administrationer som har hand om träden på allmän mark.

Vi har också många privatkunder med villatomter eller fritidshus. Vi hjälper till varhelst det finns träd värda att vårda. På begäran skickar vi gärna aktuella referenser.

Medlem i Svenska Trädföreningen, SFA – Socité Francaise d´Arboriculture och International Society of Arboriculture.

  • Trädbeskärning
  • Trädfällning
  • Trädvårdsplan
  • Nedtagning bit för bit
  • Kronstabilisering
  • Naturvård
  • Nedtagning av katt i träd